EMAIL: info@gspgirona.org
      Inici  -  Presentació  -  Notícies  -  Legislació  -  Butlletins  -  Descàrrega de documents  -  Socis  -  Registre  -  Opinio  -  Links
En aquesta secció es poden consultar les notícies de caràcter sanitari del sector porcí, amb els corresponents enllaços cap a les diferents fonts d’informació.

Aquesta secció s’actualitza diàriament, d’acord amb les novetats informatives del moment.
 22/09/2017
 
Titular: Nou Decret DEJECCIONS RAMADERES
Font: DAAM
Fase: informació pública
Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d´aprovació del programa d´actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i l´informe de sostenibilitat ambiental.

Les persones interessades poden examinar-lo i formular-hi al·legacions durant un termini de 45 dies hàbils a comptar des de l´endemà de la publicació de l´edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7455 - 15/09/2017).

Termini d'informació pública: del 16 de setembre al 21 de novembre de 2017