EMAIL: info@gspgirona.org
      Inici  -  Presentació  -  Notícies  -  Legislació  -  Butlletins  -  Descàrrega de documents  -  Socis  -  Registre  -  Opinio  -  Links
En aquesta secció es poden consultar les notícies de caràcter sanitari del sector porcí, amb els corresponents enllaços cap a les diferents fonts d’informació.

Aquesta secció s’actualitza diàriament, d’acord amb les novetats informatives del moment.
 24/02/2017
 
Titular: Millora en la gestió del PURÍ. PLA PILOT
Font:
El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posarà en marxa en els propers dies un pla pilot que s´aplicarà a més de 200 explotacions porcines de Catalunya, per determinar el nitrogen real produït per cada granja.
El mètode que s´aplicarà és capdavanter al món i recull els darrers avenços en alimentació del bestiar, gestió a la granja i sanitat animal.

Aquest mètode, que actualment només l´estan implantant Dinamarca i els Països Baixos, permetrà, mitjançant el coneixement de la quantitat de nitrogen i altres nutrients que contenen els purins de cada granja, ajustar la fertilització a les necessitats del cultiu, optimitzar la distribució del fertilitzant i, en molts casos, també un estalvi econòmic.

El Pla pilot es desenvoluparà entre febrer i octubre de 2017 per poder aplicar els resultats a partir del 2018 a la totalitat de les explotacions ramaderes de Catalunya (unes 5.000).

El proper 22 de febrer el DARP constituirà un comitè de seguiment del pla pilot, format per representants de l´Administració i entitats del sector porcí, que tindrà com a objectiu establir els paràmetres bàsics per al càlcul de la generació de nitrogen i vetllar pel compliment dels objectius del pla.

Aquestes actuacions s´inscriuen en els canvis normatius en l´àmbit de la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes que porta a terme el Govern i que consisteix en ajustar al màxim els coeficients de generació de nitrogen i les necessitats dels cultius. Aquesta estratègia integral que promou el departament d´Agricultura per a millorar la gestió de les dejeccions ramaderes es basa en tres línies d´actuació: millora en la gestió de les explotacions agràries, innovació en les aplicacions als sòls per aconseguir una fertilització orgànica d´excel·lència i la millora dels sistemes d´assessorament, control i seguiment d´aquestes aplicacions.