EMAIL: info@gspgirona.org
      Inici  -  Presentació  -  Notícies  -  Legislació  -  Butlletins  -  Descàrrega de documents  -  Socis  -  Registre  -  Opinio  -  Links
Recull de la legislació que regula el sector porcí.
DOCE  
 20/10/2005
  2004/320/CE: Decisión de la Comisión, de 31 de marzo de 2004, per
que modifica la Decisión 2001/618/CE con el fin de incluir algunos departamentos de Francia y una provincia de Italia en la lista de Estados miembros y regiones libres de la enfermedad de Aujeszky, y...
 

 20/10/2005
  2003/575/CE, Decisión de la Comisión, de 1 de Agosto de 2003
modifica la Decisión 2001/618/CE con el fin de incluir algunos departamentos de Francia y una provincia de Italia en la lista de Estados miembros y regiones libres de la enfermedad de Aujeszky, y en...
 

 07/09/2005
  2003/130/CE: Decisió de la comissió, de 26 de febrer de 2003,
que modifica la Decisió 2001/618/CE amb el fi d’incloure tot el territori d’Alemanya en la llista dels estats membres o regions lliures de la malaltia d’Aujesky, així com certs departaments de França...
 

 07/09/2005
  2002/270/CE: Decisió de la comissió, de 9 d’abril de 2002
per la que es modifica la Decisió 2001/618/CE en el que respecte a la llista d'Estats Membres i regions lliures de la malaltia d'Aujeszky i regions en les que existeixen programes aprovats de la...
 

 07/09/2005
  2001/746/CE: Decisió de la comissió, de 17 d’octubre de 2001
per la que s'estableixen garanties suplementaries en relació amb la malaltia d'Aujeszky per a animals de l'espècie porcina destinats a certes parts del territori d'Alemanya, i per la que es modifica...
 

 07/09/2005
  2001/618/CE Decisió de la comissió, de 23 de Juliol de 2001,
per la que s’estableixen garanties suplementàries en els intracomunitaris d’animals de l’espècia porcina en relació a al malaltia d’Aujesky , així com els criteris per facilitar informació sobre...